منطق فازی


منطق فازی

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:67 کیلوبایت
دانلود دمو