آموزش جامع نرم افزار power point 2013


آموزش جامع نرم افزار power point 2013
به زبان فارسی

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:25 کیلوبایت
دانلود دمو