جزوه درس طراحی اجزا 1


جزوه درس طراحی اجزا 1
استاد بهزادی پور
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانیک

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:26 کیلوبایت
دانلود دمو