کتاب انتقال حرارت هولمن


کتاب انتقال حرارت هولمن

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:38 کیلوبایت
دانلود دمو