کتاب "تحلیل بزرگ داده‌ها: ابزارها و فناوری‌‌هایی برای برنامه‌ریزی موثر"


کتاب "تحلیل بزرگ داده‌ها: ابزارها و فناوری‌‌هایی برای برنامه‌ریزی موثر"

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:7 کیلوبایت
دانلود دمو