اسلایدهای جالب هوش مصنوعی دکتر جوانی از علوم و تحقیقات


اسلایدهای جالب هوش مصنوعی دکتر جوانی از علوم و تحقیقات

بخش 1

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:37 کیلوبایت
دانلود دمو