جزوه فارسی تشخیص چهره و روش های آن


جزوه فارسی تشخیص چهره و روش های آن

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:41 کیلوبایت
دانلود دمو