ریزفضا و دیاگرام طراحی مدرسه ابتدایی


ریزفضا و دیاگرام طراحی مدرسه ابتدایی

پروژه دانشجویی معماری طرح 2 (موضوع:طراحی مدرسه)

مجموعه ریزفضا ها و دیاگرام های طراحی مدرسه ابتدایی در قالب فایل پاورپوینت(12 صفحه)

اطلاعات پاورپوینت شامل موادر زیر می باشد:

لیست فضاها ی مورد نیاز(ریز فضاها)
گروه بندی فضاها
جای گذاری ریز فضاها در طبقات
دیاگرام های فضایی طبقات

***توصیه میشود قبل از خرید و دانلود فایل پروژه،حتما فایل دمو را مشاهده فرمایید که حاوی عکس هایی از کل مجموعه پروژه می باشد.

فایل دمو

توضیحات دمو: عکس هایی از کل مجموعه پروژه
حجم دمو:440 کیلوبایت
دانلود دمو