بسکتبال


فهرست مطالب

بسکتبال

تاریخچه بسکتبال

سابقه تاریخی

تولد ورزشی به نام بسکتبال

ابداع

مشخصات زمین بسکتبال

قوانین ابتدایی

پیشرفت بسکتبال بعد از جنگ جهانی اول

بسکتبال امروزی

بسکتبال در ایران

قوانین و مقررات بازی

تیم و لباس

تجهیزات مورد نیاز

لیگ ها و مسابقات

مسابقات لیگ حرفه ای

بسکتبال نمایشی آمریکا

بسکتبال خیابانی

فایل دمو

توضیحات دمو: تصاویری از صفحات مقاله
حجم دمو:185 کیلوبایت
دانلود دمو