حسابداری ویژه مغازه


حسابداری ویژه مغازه
حسابداری عمومی شاخه ای از حسابداری است که با طیف وسیعی از مشتریان برای بررسی اسناد مالی، گزارش ها ، مشاوره و افشای اطلاعات از منظر خارجی کار می کند . حسابداران عمومی هم چنین از تهیه صورت های مالی برای تضمین نمایش منصفانه از نتایج ، وضعیت مالی و جریان نقدی شرکت ها پشتیبانی می کنند. در واقع ، یک حسابدار عمومی قصد دارد اسناد مالی ، گزارش ها و افشای اطلاعات را از منظر خارجی بی اعتبار کند .
اگر چه وظایف شغلی براساس تخصص ، مانند حسابداری مالی یا حسابداری قانونی متفاوت است ، برخی از وظایف مانند اطمینان از صحت اسناد مالی ، کار با بودجه و ارائه مشاوره مالی مشترک می باشند . مدرک لیسانس در حسابداری برای اکثر مقاطع مورد نیاز است
حسابداری عمومی به یک کسب و کار اشاره دارد که انواع خدمات حسابداری را به دیگر شرکت ها ارائه می دهد. حسابداران عمومی حسابداری ، حسابرسی و خدمات مالیاتی را به مشتریان خود ارائه می دهند . در حسابداری عمومی این خدمات معمولا به یکی از طبقه بندی های زیر تقسیم می شوند :
bull; کمک به مشتریان با تهیه مستقیم صورت های مالی خود که شامل مدیریت بسیاری از توابع حسابداری بر مبنای برون سپاری باشد .
bull; حسابرسی صورت های مالی مشتریان
bull; تهیه گزارش مالیاتی برای مشتریان
به بیانی ساده حسابداری یک زبان است. زبانی که راجع به موقعیت مالی یک سازمان اطلاعاتی را فراهم می کند. اگر یادگیری حسابداری را آغاز کنید در اصل شروع به آموختن این زبان تخصصی کرده اید. با یادگیری زبان حسابداری می توانید عملیات مالی هر نوع سازمانی را بفهمید و با آن ارتباط برقرار کنید؛ زیرا اطلاعات مورد نیاز اغلب سازمان ها بسیار شبیه به هم هستند و می توان آنها را در سه دسته ی اصلی طبقه بندی کرد: اطلاعات عملیاتی، اطلاعات حسابداری مالی، و اطلاعات حسابداری مدیریتی.
حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد. تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجامع عمومی سازمان ها ی مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، بیشترکار دفترداری انجام می دهند تا حسابداری، چرا که گزارشها وصورتهای مالی این اینگونه از افراد مطابق استاندارد های حسابداری نیست و پردازش کافی نمی شود . برای مثال یک حسابدار تجربی نمی تواند براحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی داند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.
به بیانی ساده حسابداری یک زبان است. زبانی که راجع به موقعیت مالی یک سازمان اطلاعاتی را فراهم می کند. اگر یادگیری حسابداری را آغاز کنید در اصل شروع به آموختن این زبان تخصصی کرده اید. با یادگیری زبان حسابداری می توانید عملیات مالی هر نوع سازمانی را بفهمید و با آن ارتباط برقرار کنید؛ زیرا اطلاعات مورد نیاز اغلب سازمان ها بسیار شبیه به هم هستند و می توان آنها را در سه دسته ی اصلی طبقه بندی کرد: اطلاعات عملیاتی، اطلاعات حسابداری مالی، و اطلاعات حسابداری مدیریتی


فایل اکسل برای حسبداری و انبار داری فروشگاه.

شمال هفت بخش می باشد که در بخش اول مشخصات محصول وارد می شود.


در قسمت دوم شماره محصول را وارد میکنید تا بتوان برای آن قیمت ثبت کرد. ستون های رنگی را تغییر ندهید. همچن ین میتوانید برای یک محصول در زمان های مختلف قیمت های جداگانه ثبت کنید.


در بخش سوم تعداد محصول را وارد کنید. میتوانید برای هر محصول در زمان های مختلف تعداد جداگانه تعریف کنید.


در بخش چهارم تعداد فروش روزانه وارد می شود.


در بخش پنجم آمار موجودی فروشگاه مشخص می شود.


در بخش ششم گزارش کلی وجود دارد


بخش هفتم برای ثبت واریز ها و برداشت ها می باشد.


فایل اکسل برای حسبداری و انبار داری فروشگاه.

شمال هفت بخش می باشد که در بخش اول مشخصات محصول وارد می شود.


در قسمت دوم شماره محصول را وارد میکنید تا بتوان برای آن قیمت ثبت کرد. ستون های رنگی را تغییر ندهید. همچن ین میتوانید برای یک محصول در زمان های مختلف قیمت های جداگانه ثبت کنید.


در بخش سوم تعداد محصول را وارد کنید. میتوانید برای هر محصول در زمان های مختلف تعداد جداگانه تعریف کنید.


در بخش چهارم تعداد فروش روزانه وارد می شود.


در بخش پنجم آمار موجودی ف روشگاه مشخص می شود.


در بخش ششم گزارش کلی وجود دارد


بخش هفتم برای ثبت واریز ها و برداشت ها می باشد.
فایل دمو

توضیحات دمو: عکس
حجم دمو:1 مگابایت
دانلود دمو