خلاصه کتاب تاریخ مهندسی در ایرا ن


عنوان: تاریخ مهندسی در ایران ، مهدی فرشاد ، به کوشش تورج نائیج پور،تهران 1390 انتشارات میرماه

تعداد صفحه : 22 صفحه

نوع فایل: Powerpoint

مناسب برای دانشجویان معماری و عمران ، طراحی معماری ، اقلیم و معماری ، تنظیم شرایط محیطی ، منبع پایان نامه ، هندسه ، مصالح

توضیحات:

اين اثر گرانبها در حوزة فناوري و دانش مهندسي ايران كه نمادي از سهم ارزشمند ايرانيان در پي افكندن بنيان هاي دانش مهندسي در جهان است حاصل پژوهش هاي ارزندة:

پروفسور دكتر مهدي فرشاد ldquo;

استاد پيشين دانشگاه شيراز و استاد كنوني دانشگاه زوريخ بوده، مشتمل بر 14 فصل اصلي با عناوين زير، يك فصل پاياني و همچنين پيوست ها، كتابنامه و تصاوير است.

1 -آغاز تمدن فني در ايران 8- سفال كاري- بافندگي

2 -مواد و مصالح 9- فرم هاي ساختماني

3- افزارها و ماشين ها 10- خط و اندازه

4 -معماري و شهرسازي 11- دانش هاي مهندسي

5 -راه ها و ارتباطات 12- هنر در تاريخ مهندسي

6- آب يابي، آبرساني، آبياري و كشاورزي 13- مهندسان نامدار قديم

فایل دمو

توضیحات دمو: خلاصه کتاب تاریخ مهندسی در ایرا ن
حجم دمو:32 کیلوبایت
دانلود دمو