پروژه تحلیل سیستم با نرم افزار vensim


پروژه تحلیل سیستم با نرم افزار vensim همراه با فایل تحلیل قابل ویرایش

فایل دمو

توضیحات دمو: تصایر برنامه
حجم دمو:337 کیلوبایت
دانلود دمو