میز سه درجه آزادی


طراحی مدل سه بعدی میزسه درجه آزادی دستی به وسیله نرم افزار

solidworksلطفا قبل از دانلود فایل دمو را دانلود نمایید


فایل دمو

توضیحات دمو: فایل های سالید و انیمیشت
حجم دمو:1 مگابایت
دانلود دمو