شبیه سازی حرکت دو گویی


مسئله: دو گوی با جرم و شعاع مشخص و به وسیله طناب همانند شکل روی سطح شیبدار با زاویه آلفا و بتا مشخص قرار دارند.

این مسئه به صورت کوپل همزمان c# و متلب بخش سیمولینک انجام شده

و خروجی نرم افزار به صورت انیمیشن حرکت دو گوی میباشد


فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:1 مگابایت
دانلود دمو