شبیه سازی حرکت جسم صلب در سیال


این مسئله به وسیله نرم افزار متلب و محیط سیمولینک حل شده

برای اطلاعات بیشتر فایل دمو رو دانلود کنید

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:874 کیلوبایت
دانلود دمو