سورس نرم افزار پلاک خوان


سورس نرم افزار پلاک خوان با زبان c#

و کتابخانه opencv و emgu استفاده شده

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:2 مگابایت
دانلود دمو