عیب یابی موتور الکتریکی


عیب یابی موتور یا استفاده از ترموویژن

فایل دمو

توضیحات دمو: دمو
حجم دمو:61 کیلوبایت
دانلود دمو