جزوه اصول نقشه کشی معماری – مهندس خلیل گودرزی


در خدمت شما عزیزان هستیم با یک جزوه خوب برای نقشه کشی معماری که در آن اصول نقشه کشی معماری تدریس میشود و کاری است از جناب مهندس خلیل گودرزی سروش که در ادامه میتوانید سرفصل ها و لینک دانلود این جزوه را بیابید نقشه کشی معماری میتوانید سرفصل ها و لینک دانلود این جزوه را بیابید ١‐اصول کلی ترسیم نقشه ٢‐ ابعاد نقشه ٣‐ نقشه کشی معماری ۴‐ پلان ۵‐ اندازه گذاری ۶‐ برش ٧‐ نما ٨‐ جزییات ٩‐ ماکت ١٠ ‐ پله ١١ ‐ سایت پلان ١٢ ‐ پلان شیب بندی ١٣ ‐ پارکینگ ١۴ ‐ سایه منبع سایت مرکز دانلود تخصصی مهندسی عمران و معماری

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:1 مگابایت
دانلود دمو