قالب صفحه در دست ساخت PHLY به صورت HTML


  • PHLY نام یک قالب زیبا به صورت HTML می نماید که از آن می توانید برای صفحات و وب سایت های در دست ساخت خود پیاده سازی کنید.
  • این قالب زیبا دارای 10 نوع مختلف می نماید.
  • قابل ذکر است این پوسته زیبا از فریمورک Bootstrap استفاده شده و دارای فرم تماس با ما نیز می نماید.
  • همچنین این قالب دارای شمارنده معکوس نیز می نماید.

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:34 کیلوبایت
دانلود دمو