طرح دبستان فایل اتوکد و شیت بندی


فایل اتوکد شامل مقاطع و پرسپکتیو داخلی و خارجی و شیت بندی و طراحی سایت پلان میباشد

فایل دمو

توضیحات دمو: نمونه
حجم دمو:689 کیلوبایت
دانلود دمو