ترجمه مقاله متخصص بیهوشی : هوشیاری بیمار


ترجمه مقاله Anesthesiologist: the patient s perception
Carolina Sobrinho Ribeiroa, , Joana Irene de Barros Mour ob,c

متخصص بیهوشی:هوشیاری بیمار

فایل دمو

توضیحات دمو: چکیده ترجمه مقاله anesthesiologist: the patient’s perception متخصص بیهوشی:هوشیاری بیمار
حجم دمو:10 کیلوبایت
دانلود دمو