ترجمه مقاله Rethinking the treasury operating model : بازنگری مدل خزانه داری شرکتی


ترجمه مقاله Rethinking the treasury operating model

فایل دمو

توضیحات دمو: دموی ترجمه مقاله بازنگری خزانه داری شرکتی
حجم دمو:11 کیلوبایت
دانلود دمو