ارائه 4 مقاله در موضوع مدیریت ارتباط با مشتری


این بسته حاوی 4 مقاله در موضوع مدیریت ارتباط با مشتریست که من برای ارائه گردآوری کرده بودم . با مطالعه کردن این بسته میتوانید :

1-نحوه ارائه دادن مقالات را یاد بگیرید.
2-در مورد موضوع مدیریت ارتباط با مشتریان اطلاعاتی مناسب به دست آورید.
3-نحوه چکیده کردن مقالات و اشاره به نکات مهم آن را یاد بگیرید.
4-چهار مقاله در این زمینه خوانده باشید !!

لاز م به ذکر است که 3 مقاله ی اول در این بسته به صورت خلاصه ارائه شده است ودر مقاله ی چهارم به طور کامل به تمام بخش های مختلف مقاله اشاره شده است.

موفق باشید.

فایل دمو

توضیحات دمو: پیش نمایش قسمتی از اطلاعات موجود در این بسته
حجم دمو:3 مگابایت
دانلود دمو