اخلاق سازماني و موانع جاري سازي آن


در اين فايل اخلاق سازماني و موانع جاري سازي آن در شركت سايپا مورد بررسي قرار گرفته است.

فایل دمو

توضیحات دمو: اخلاق سازماني
حجم دمو:300 کیلوبایت
دانلود دمو