جزوه کامل آمار و مدلسازی


جزوه کامل آمار و مدلسازی

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:82 کیلوبایت
دانلود دمو