جزوه آمار و مدل سازی


جزوه آمار و مدل سازی

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:38 کیلوبایت
دانلود دمو