جزوه فیزیک خازن


جزوه فیزیک خازن

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:29 کیلوبایت
دانلود دمو