جزوه فیزیک


جزوه فیزیک

گرمای واکنش

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:17 کیلوبایت
دانلود دمو