جزوه دست نویس گرما و قانون گاز ها


جزوه دست نویس گرما و قانون گاز ها

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:16 کیلوبایت
دانلود دمو