آموزش جامع حل مکعب روبیک


آموزش جامع حل مکعب روبیک ، روش آموزش به صورت لایه ای بوده و بعد از مطالعه آموزش شما توانایی حل مکعب روبیک را به راحتی خواهید داشت

فایل دمو

توضیحات دمو: فایل دمو شامل 4 صفحه اول آموزش می باشد
حجم دمو:364 کیلوبایت
دانلود دمو