دیوار برشی بتن مسلح مناسب برای درس اجزا ساختمان رشته عمران


دیوار برشی بتن مسلح مناسب برای درس اجزا ساختمان رشته عمران

تعداد صفحات 21

فایل دمو

توضیحات دمو: دیوار برشی بتن مسلح مناسب برای درس اجزا ساختمان رشته عمران
حجم دمو:536 کیلوبایت
دانلود دمو

ویدئو