محاسبات بار سرمایشی


جزوه فوق جزوه ای بسیار کاربردی جهت محاسبات با ر برودتی ساختمان است و برای دانشجویان و یا کسانی که میخواهند پا به عرصه طراحی بگذارند فوق العاده می باشد.

فایل دمو

توضیحات دمو: محاسبات بار سرمایی
حجم دمو:22 کیلوبایت
دانلود دمو