پروژه دانش آموزی علمی و تحقیقاتی بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن


پروژه بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن


نوع پروژه: تحقیقاتی

درجه سختی: ساده

زمینه: زمین شناسی

مقطع تحصیلی: راهنمایی

تعداد جلسات: 8 جلسه

شرح یک جمله ای: در این پروژه با مکانیزم زلزله، و روش های پیشگیری و کاهش دادن خسارات آن آشنا خواهید شد.

خلاصه پروژه:

در انجام این پروژه ابتدا اهمیت آشنایی با مسأله زلزله در ایران را شرح دهیم و کلیاتی درباره تاریخچه زلزله و زلزله های مهم اخیر در ایران و جهان بیان خواهیم نمود. سپس با لزوم شناخت و پیشگیری از حوادث در مقابل زلزله آشنا خواهیم نمود و نقشه گسل های ایران را بررسی و تحلیل خواهید نمود.

سپس نقاط امن ساختمان را معرفی خواهیم نمود (نقاط امن نقاطی هستند که در هنگام وقوع زلزله می توانید در آنجا قرار گیرید). در گام بعدی مکان های حساس در اطراف محل زندگی خود را پیدا خواهید نمود و آنها را روی نقشه خواهید یافت. در گام آخر نیز به تهیه کیف زلزله خواهید پرداخت. در پایان پروژه نیز با استفاده از نتایج بدست آمده، گزارش پروژه را تهیه خواهید نمود و آنرا برای ارائه آماده خواهید نمود.

فایل دمو

توضیحات دمو: توضیحات پروژه بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن
حجم دمو:226 کیلوبایت
دانلود دمو