مقاله و ترجمه مقاله مربوط به زبان تخصصی مدیریت بارگانی


مقاله انگلیسی و ترجمه ی مربوطه درس زبان تخصصی با موضوع بازاریابی سبز ارشد مدیریت بازرگانی

فایل دمو

توضیحات دمو: صفح ی اول مقاله ی انگلیسی
حجم دمو:208 کیلوبایت
دانلود دمو