سیستم های عامل


اسلایدهای تدریسی درس سیستم های عامل ، مربوط به نیم سال دوم ۹۷-۹۶

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:35 کیلوبایت
دانلود دمو