آمار و احتمال مهندسی


جزوه کامل میباشد .

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:34 کیلوبایت
دانلود دمو