مقدمه ای بر تئوری کنترل بهینه


مقدمه ای بر تئوری کنترل بهینه

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:12 کیلوبایت
دانلود دمو