معرفی اجمالی واحدهای مختلف مراقبت پرواز


معرفی اجمالی واحدهای مختلف مراقبت پرواز
تهیه: مهندس شهرام امینی

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:28 کیلوبایت
دانلود دمو