كتاب قطعات الكترونيك


كتاب قطعات الكترونيك
(مقاومت، خازن، ديود، ترانزيستور، تراياك، تريستور و انواع آنها)

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:31 کیلوبایت
دانلود دمو