کتاب کنترل بهینه


کتاب کنترل بهینه
فرانک لویس

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:7 کیلوبایت
دانلود دمو