هواپیمای مدل با قابلیت پرواز


چگونه یک هواپیمای مدل با قابلیت پرواز بسازیم؟
در این کتاب توضیحات مفصلی راجع به ساخت هواپیماهای مدل داده شده است

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:17 کیلوبایت
دانلود دمو