جزوه درس کنترل سیستم های عصبی_عضلانی


جزوه درس کنترل سیستم های عصبی_عضلانی
دکتر هاشمی گلپایگانی
قسمت اول

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:17 کیلوبایت
دانلود دمو