کتاب اینترنت اشیا با پایتون


کتاب اینترنت اشیا با پایتون
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه: 388

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:17 کیلوبایت
دانلود دمو