کتاب: بینایی ماشین


کتاب: بینایی ماشین
از: Wesley E. Snyder و Hairong Qi
زبان: انگلیسی

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:4 کیلوبایت
دانلود دمو