آموزش مجازی سازی Vmware5


آموزش مجازی سازی Vmware5
محمد جواد اسماعیلی
بزبان پارسی

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:17 کیلوبایت
دانلود دمو