خلاصه کتاب نظریه در معماری منظر، سایمون سوافیلد


عنوان: خلاصه کتاب نظریه در معماری منظر، سایمون سوافیلد

تعداد صفحه : 21 صفحه

نوع فایل: powerpoint

مناسب برای دانشجویان معماری و عمران ، طراحی معماری ، اقلیم و معماری ، تنظیم شرایط محیطی ، منبع پایان نامه

توضیحات: ماهیت نظریه در معماری منظر، فرآیند طراحی، فرم معنی و تجربه
طراحی بوم شناختی و زیبایی شناسی پایداری

فایل دمو

توضیحات دمو: ماهیت نظریه در معماری منظر، فرآیند طراحی، فرم معنی و تجربه طراحی بوم شناختی و زیبایی شناسی پایداری
حجم دمو:31 کیلوبایت
دانلود دمو