5 نمونه پلان معماری مسکونی معمولی


عنوان: 5 نمونه پلان معماری مسکونی معمولی

نوع فایل: اتوکد (AutoCAD)

مناسب برای دانش پژوهان معماری و عمران ، نقشه کشی ، ترسیم فنی ، پلان معماری ، پلان معماری مسکونی ، پلان مسکونی ، ترسیم فنی

توضیحات:

پلان معماری 1 : یک طبقه شرقی

ابعاد 5.85 در 15 / متراژ 96

پلان معماری 2 : یک طبقه دونبش جنوبی ( اضلاع زمین زاویه دار)

ابعاد 7.63 در 22 و 24 / متراژ 170.70

پلان معماری 3 : دو طبقه ، 100درصد ساخت غربی ( زمین دونبش دارای پخی)

ابعاد 7،75 در 18 و 20 / متراژ 335.70

پلان معماری 4 : یک طبقه شمالی

ابعاد 10 در 13.4 / متراژ 133.80

پلان معماری 5 : یک طبقه شمالی

ابعاد 8.9 در 13.3 / متراژ 119

فایل دمو

توضیحات دمو: 5 نمونه پلان معماری مسکونی معمولی
حجم دمو:1 مگابایت
دانلود دمو