آشنایی با سنگ نما و سنگهای ساختمانی


عنوان: آشنایی با سنگ نما و سنگهای ساختمانی

تعداد صفحه : 48 صفحه

نوع فایل: Powerpoint

تحقیق مهندسی مناسب برای رشته های معماری و عمران ، بتن ، مواد و مصالح ، روش های پیشرفت ساخت

توضیحات:

منشا شکل گیری سنگ ها و خرده سنگ ها

طبقه بندی شیمیایی سنگ ها

انواع سنگ های ساختمانی

تصاویر ساختمان های معروف در دوران مختلف معماری

فایل دمو

توضیحات دمو: آشنایی با سنگ نما و سنگهای ساختمانی
حجم دمو:906 کیلوبایت
دانلود دمو