کد عددی محاسبه ریشه به کمک روش نیوتن(Newton Method)


در این پروژه کد عددی به زبان متلب نوشته شده است که به کمک روش تکراری نیوتن، ریشه یک تابع را محاسبه می کند

فایل دمو

توضیحات دمو: در این فایل یک مثال حل شده آورده شده است
حجم دمو:8 کیلوبایت
دانلود دمو