کد عددی محاسبه ریشه تابع به روش successive substituation


در این پروژه کد عددی به زبان متلب نوشته شده است که ریشه های یک تابع را به کمک روش successive substituation محاسبه میکند

فایل دمو

توضیحات دمو: دو نمونه مثال حل شده به کمک کد عددی نوشته شده
حجم دمو:17 کیلوبایت
دانلود دمو